Tag: ท่องเที่ยว เชียงใหม่

แนะนำ “4 โฮสเทล” เที่ยวรอบเมืองเชียงใหม่

7.30K Views0 Comments

  เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่เรียบง่าย โดยเฉพาะในตัวเมืองมีมนต์เสน่ห์ที่น่าค้นหามากมาย ดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินิยมเดินเท้าเที่ยวชมความงดงามของตัวเมืองอย่าง...