bangkok_airway_2

บางกอกแอร์เวย์สจัดกิจกรรม “ม่วนใจ๋ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2560” ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ที่คนเชียงใหม่อยากเห็น” 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ด้วยการจัดกิจกรรม “ม่วนใจ๋ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2560” เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้สัมผัสบรรยากาศประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ในอดีต โดยกิจกรรม “ม่วนใจ๋ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2560” จะจัดขึ้น ณ วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560

นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดเชียงใหม่ ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้ความสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแบบอย่างในอดีต ในการจัดกิจกรรม “ม่วนใจ๋ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2560” ขึ้น ซึ่งจะทำให้คนเชียงใหม่รุ่นใหม่ ๆ และนักท่องเที่ยวได้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมอันสวยงาม วิถีชีวิตอันเรียบง่าย อบอุ่นแบบล้านนา ด้วยพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ฯ วัดโลกโมฬี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ผมก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมยินดีกับความตั้งใจของทุกหน่วยงาน”

คุณกฤตธกร สิรภาพจน์ ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนสื่อสารการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราได้จัดกิจกรรม “ม่วนใจ๋ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง” ขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วภายใต้แนวคิด “งานสงกรานต์ที่คนเชียงใหม่อยากเห็น” เพื่อแสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีที่แล้วเราได้กระแสตอบรับที่ดีมาก ทั้งจากจังหวัดฯ สื่อมวลชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ เรายังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบอันสมบูรณ์ว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพื้นที่แล้วจริง ๆ  โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแนวคิดจาก “จัดแล้วเราได้อะไร” มาเป็น “จัดแล้วพื้นที่ได้อะไร” ซึ่งผลลัพธ์ที่เราได้นั้น เรามองเห็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ความสุขของชุมชนในการมีส่วนร่วม การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างองค์กรต่างๆ รวมถึงวัดและชุมชน และอีกหลาย ๆ ประการ”

คุณสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่ภาคเอกชน ได้เข้ามาร่วมผลักดันกิจกรรมของท้องถิ่น โดยร่วมมือกับภาครัฐ จัดกิจกรรมที่อิงไปตามรูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม สามารถสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้คนในท้องถิ่น อยากจะมาร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบต่อไป ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ไม่ว่าจะชาวไทย หรือต่างประเทศ ก็ได้มีโอกาสซึมซับกับกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดภาพประทับใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของเรา และบอกต่อในมุมมองที่เขาได้สัมผัส”

bangkok_airway_1

ด้าน คุณปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวเสริมเกี่ยวกับแนวโน้นการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ว่า “ปีนี้เป็นปีที่ดี มีแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยสีสันของเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บางกอกแอร์เวย์สเป็นภาคเอกชนที่นำร่องจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น”

คุณสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “การที่ภาคเอกชน ได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม โดยคงรูปแบบของท้องถิ่นผสมแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่าย ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองแล้ว อยากให้ขยายต่อไปยังเทศกาลสำคัญอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอด้วยเช่นกัน”

ทางด้านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี กล่าวว่า “ทางวัดได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง มาโดยตลอด สำหรับปีนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัด “ม่วนใจ๋ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2560”  และในวันที่ 13 เมษายน 2560 ยังมีโอกาสได้ร่วมจัดขบวนแห่สรงน้ำพระ ซึ่งเราได้อัญเชิญ “หลวงพ่อเงินเปิดโลกทันใจ” ให้ประชาชนได้สักการะเป็นครั้งแรกด้วย

สำหรับการสนับสนุนของสื่อมวลชนในท้องถิ่น คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา เราได้ให้การสนับสนุนโดยการประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชน ให้ร่วมนำเสนอข่าวสารการจัดกิจกรรม เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสกับกลิ่นอายประเพณีอันดีงาม สำหรับในปีนี้ทางไทยนิวส์ ก็ยังคงจะร่วมนำเสนอข่าวสารการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเราจะเสริมช่องทางการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น อาทิ การกระจายข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น”

รูปแบบกิจกรรมปีนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่อาจจะไม่สะดวกร่วมกิจกรรมสงกรานต์ในช่วงกลางวัน ซึ่งจัดตามจุดต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ในภาคค่ำได้ ตั้งแต่เวลา 18.00 -21.00 น.  โดยกิจกรรมประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

bangkok_airway_8

ส่วนแรก เป็นกิจกรรมสาธิต  มีการสาธิตทำตุงไส้จ้าง ช่อ การทำขนมพื้นเมือง ทำข้าวต้มมัด ซึ่งผู้มาร่วมงาน สามารถชมและทดลองทำด้วยตัวเองได้อีกด้วย

ส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมสืบสานศาสนาประเพณี  สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

ส่วนที่สาม เป็นกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง  อาทิ ฟ้อนรำ ดนตรีสะล้อซอซึง และกาดหมั้วครัวฮอม จำหน่ายเครื่องดื่ม ขนม อาหารพื้นเมือง ในราคาย่อมเยาว์ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะมอบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมของทางวัดโลกโมฬี ต่อไป

นอกจากจะมีกิจกรรมภาคค่ำแล้ว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยังได้จัดขบวนในช่วงกลางวันเพื่อร่วมในขบวนแห่ประเพณีสรงน้ำพระ (13 เมษายน 2560)  และขบวนดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (15 เมษายน 2560)อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “ม่วนใจ๋ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2560” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. ณ วัดโลกโมฬี  ถนนมณีนพรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามเพิ่มเติมได้จากแฟนเพจ Bangkok Airways.

bangkok_airway_3 bangkok_airway_6 bangkok_airway_4 bangkok_airway_5bangkok_airway_9bangkok_airway_7

(1646)

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*