Details

MusicoftheCITY_2

จังหวัดเชียงใหม่ มีความหลากหลายทางดนตรี การแสดงมีศิลปินที่มีความรู้ความสามารถ จำนวนมาก ซึ่งถือเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นอัตลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรีในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความหลากหลายทางดนตรี กับเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินนักร้องนักแสดงและนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ที่เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมทางดนตรีขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่อีกด้วย

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินนักร้องนักแสดงและนักเรียนนักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถที่เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ และเพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมทางดนตรีขึ้น ในงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 -18 พฤศจิกายน 2561 ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ซึ่งจะการมีการเชิญศิลปินทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติชาติ รวมถึงศิลปินพื้นเมืองล้านนาในภาคเหนือ มาร่วมในงานครั้งนี้กว่า 30 ชีวิต

MusicoftheCITY_1นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล ซึ่งเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้ คือส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักแสดงนักร้องและนักเรียน นัก ศึกษา ได้มีโอกาสร่วมแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและเสียงเพลง เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางด้านดนตรี ให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ และหลงรักมนต์เสน่ห์ของเสียงดนตรี เวทีนี้จะเป็นการแสดงความสามารถ ให้นักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นอีกด้วย

(6760)

แสดงความคิดเห็น

Category:

News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*